Jacqueline Tesselaar Praktijk voor Acupunctuur en Bioresonantie

Bioresonantie

Het woord bioresonantie bestaat uit twee delen: bio en resonantie.

Bio is afkomstig van biologische systemen (levende systemen zoals die van mensen,dieren,planten en micro-organismen).

Resonantie betekent in het Latijn: terugklinken of meetrillen.

Om een resonantie te laten ontstaan moet het trillingsbeeld van de zender overeenstemmen met dat van de ontvanger (als een sopraan een glas kapot zingt dan is er resonantie tussen de toonhoogte van de sopraan en die van het glas; glas en stem hebben op dat moment exact dezelfde trilling).

Bioresonantie betekent: resonantie tussen levende systemen.

Dit gegeven wordt in de bioresonantie-therapie toegepast om op een energetisch niveau (het niveau van trillingen/frequenties) te testen, door bijvoorbeeld welke stoffen iemand ziek is geworden, om vervolgens deze stoffen met behulp van bioresonantie te verwijderen.

Zo kan ook de invloed worden gemeten via resonantie van allergenen, ziekteverwekkers, littekens, elektromagnetische straling, homeopathische middelen, kleuren, medicijnen etc. op het lichaam. Ieder voedingsmiddel, iedere kleur, ja alles om ons heen bezit een specifieke trillingsfrequentie waaraan je juist die stof, die bacterie, dat voedingsmiddel kunt herkennen.

De heren, Morell en Rasche maakten met deze wetenschap de eerste MORA-apparatuur. Dit apparaat kan lichaamsfrequenties geleiden en zichtbaar maken via het testgedeelte. Deze lichaamsfrequenties worden geleid door een filter waarbij specifieke trillingen uitgefilterd kunnen worden en andere weer worden versterkt; bioresonantie. Zo kunnen de trillingen bij voorbeeld specifiek werken op het verbeteren van de lymfe, de lever, de nieren, enzovoorts.

Wilt u meer weten over bioresonantie kijk dan eens op Nieuwetijdse Geneeswijzen